CLUBLIEFDE webversie.png

Word ook programma partner van Clubliefde

ClubLiefde is een interessant podium voor merken en organisaties die zich richten op het bereiken van (jonge) sporters, gezinnen en bestuurders van (amateur)sportverenigingen. Wij bieden ruimte aan leveranciers uit diverse branches. Materiaal uit de uitzendingen kan door bedrijven en instanties vrij van rechten worden gebruikt in hun eigen communicatie.  

 

Programma partners zijn voor ons als programmamakers van vitaal belang. Zonder hun financiële bijdragen en vertrouwen kunnen wij dit kwalitatieve en inspirerende televisieprogramma niet maken. Alle realisatie- en uitzendkosten van ‘ClubLiefde’ komen voor rekening van producent SHH Productions. De markt maakt het format mogelijk door middel van financiële bijdragen en plukt vruchten van besproken exposure binnen of rondom het format. Wij hopen dat u ons steunt in het realiseren van onze ambitie. In ruil voor uw bijdrage aan het programma ontvangt u besproken exposure dat in de basis kan bestaan uit een van de (of mix van de) volgende gangbare vormen:

Sportverlichting foto 2.png

IN-SCRIPT

TELEVISIE | YOUTUBE

In het productieproces wordt bepaald bij welk thema of kandidaat uw product of dienst het beste past en wordt u ingedeeld in één van de afleveringen van het programma. Onze redactie bepaalt samen met u de insteek van het item en zal uw verkoopargumenten vertalen in een script die u voor opname ter review krijgt voorgelegd. De naam van het bedrijf wordt genoemd door de presentator. Uw naam en uw bedrijfsnaam worden vermeld in een titelbalk en het logo van uw bedrijf of merk komt op een natuurlijke wijze in beeld gedurende het in-script item.

Voorbeeld billboards Later als ik groot

BILLBOARDS

TELEVISIE | YOUTUBE

Billboards en breakbumpers zijn krachtige naamsvermeldingen aan het begin en aan het einde van het programma. Dit is een combinatie van full screen logo en de gesproken woorden “Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door…”. Billboards en breakbumpers verhogen uw naamsbekendheid en dwingen respect af binnen uw doelgroep. Het is een advertentievorm waarmee een snelle ‘top of mind’ positie kan worden bereikt. Ze worden uitgezonden op televisie, op RTL-XL en op YouTube.

Voorbeeld Product Placement Later als ik

PRODUCT PLACEMENT

TELEVISIE | YOUTUBE

U bent leverancier of fabrikant van producten die passen bij de doelgroep van het programma en toegepast kunnen (en mogen) worden binnen het format. In overleg creëren we een of meerdere gebruiks- of toepassingsmoment(en) in de uitzendingen. Ook een Super Product Placement (waarbij presentatie tekst wordt afgestemd) behoort tot de mogelijkheden. Uw product of dienst komt op een duidelijke, edoch natuurlijke wijze, in beeld.